Kérdése
van
?

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

(nyomtatható, tárolható és előhívható)

Érvényes: 2018.01.01-től visszavonásig.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HESTORE Hungary Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a HESTORE weboldalon (továbbiakban: Webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó, valamint fogyasztónak nem minősülő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a HESTORE weboldalon keresztül történik. Fogyasztónak minősül a 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjában meghatározott ügyfél.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik a „Súgó” menüpontban megtalálható Felhasználói Segédletek, ezért az ÁSZF elfogadásával a segédletek tartalmát is megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. A Felhasználói Segédletekben feltüntetett minden információ az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF és az annak elválaszthatatlan mellékletét képező Felhasználói Segédletek („Súgó”) megváltoztatására (pl. a rendszerben történő változtatás, jogszabályi környezet változása, stb. esetén). Szolgáltató az ÁSZF változása esetén az Ügyfeleket a változásról nem köteles külön tájékoztatni (mivel az ÁSZF elfogadására rendszerünk minden megrendelés alkalmával rákérdez), amennyiben mégis tájékoztatást kíván küldeni a változásokról, fenntartja a jogot, hogy erre a célra az Ügyfél által megadott elérhetőségeket használja.

Az ÁSZF közvetlen linkje: https://www.hestore.hu/help/terms.php

A honlap (egyben HESTORE Webshop) üzemeltetője: a HESTORE Hungary Kft.

Székhely és Ügyfélszolgálat: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. (nyitva tartás itt érhető el)

Adószám: 25957961-2-42

Közösségi adószám (EU VAT No.): HU25957961

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-298519

Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 10701348-70285376-51100005

Tárhelyszolgáltató: BioDigit Kft. (a.sz.: 12302275-2-42, székh.: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.)

Honlap: www.hestore.hu

Elektronikus levelezési címe: info@hestore.hu

Telefonszáma: +36 1 783 3436, +36 30 990 9343

Fax száma: +36 1 783 3436

Adatkezelés célja: Számlázás

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-60448/2012

 

Az Ügyfél panaszával, észrevételével Ügyfélszolgálatunkhoz, illetőleg a következő szervekhez fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:

1163 Budapest, Havashalom u. 43

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§(1) o) pontban megjelölt magatartási kódex-szel a HESTORE Hungary Kft. (és a HESTORE webshop) nem rendelkezik.

I. Bevezetés

A HESTORE Hungary Kft. mint eladó, az általa működtetett "www.hestore.hu" című a HESTORE nevű webshop fenntartója, a termékei megvásárlása és a hozzákapcsolódó egyes szolgáltatások igénybevételi feltételeiről webshop-ja látogatóit és regisztrált Ügyfeleit az alábbiakban tájékoztatja:

1.1. A HESTORE Hungary Kft. "HESTORE" elnevezésű, kereskedelmi tevékenységet folytató webshopjában minden, ügyletkötési képességgel rendelkező fogyasztó - természetes személy, jogi és nem jogi személy - (a továbbiakban együttesen: Ügyfél) vásárolhat, aki a www.hestore.hu címen érvényes regisztrációval rendelkezik, mellyel elfogadja jelen üzletszabályzatot, azt magára nézve kötelező jellegűnek veszi és rendelését a HESTORE Hungary Kft.-hez a www.hestore.hu oldalon keresztül elektronikus úton eljuttatja. A közzétett feltételek elfogadása esetén az Ügyfél megrendelésével és annak visszaigazolásával írásbeli szerződés jön létre, amelyet a HESTORE Hungary Kft. rendelési azonosítók szerint nyilvántart és utóbb is hozzáférhetővé tesz, illetve biztosítja a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Amennyiben az adott rendeléshez kapcsolódóan az Ügyfél és a HESTORE Hungary Kft. között egyéb szerződés jön létre (pl. vállalkozási szerződés), annak tartalma a jelen ÁSZF kiegészítéséül szolgál, a szerződő felekre a szerződés rendelkezései mellett az ÁSZF-ben és annak elválaszthatatlan mellékletét képező „Segédletek”-ben foglaltak is kötelező érvényűek, kivéve, ha a szerződés erre vonatkozóan eltérő megállapodást tartalmaz-

1.2. Telefonos, e-mailes és faxon küldött megrendeléseket a HESTORE webshop nem teljesít.

1.3. Kivételesen, a közzétett termék- és szolgáltatásválasztéktól, igénybevételi feltételektől eltérni kívánó, egyedi tartalmú megállapodás létrehozására irányuló, írásbeli (teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratban) adott, a regisztrációhoz megkívánt adattartalommal rendelkező megrendelés is kézbesíthető a HESTORE webshop, a HESTORE Hungary Kft.-nek címezve. Ilyen esetben szerződés létrejöttéhez a HESTORE Hungary Kft által ugyancsak írásbeli alakban tett, kifejezett elfogadó nyilatkozat szükséges. Az írásban elfogadott egyedi szerződésekben kifejezetten és eltérően nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzat érvényes és értelemszerűen alkalmazandó.

1.4. A regisztráció, a rendelésfeladás és a kapcsolattartás lehetséges nyelve: magyar, angol, német nyelv. A kiegészítő szerződések és egyedi megállapodások megkötésének lehetséges nyelve: magyar.

1.5. Hatályba lépett az Európai Parlament és Tanács 2009/136/EK irányelve, amely az elektronikus adatvédelemmel és a HTTP-sütik (cookies) weboldalakon történő használatával foglalkozik. A weboldal használatának folytatásával a felhasználó és a látogató beleegyezik a cookie-k használatába. Az összes http-süti törölhető, vagy letiltható erről a honlapról, viszont az oldal ebben az esetben nem fog megfelelően működni.

1.6. A HESTORE webshop bónusz pontrendszerével kapcsolatban a Súgó menü „Bónusz pontok, egyenleg” c. Felhasználói Segédletében található, mely leírás az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

2. Regisztrációra és belépésre vonatkozó szabályok

2.1. A HESTORE webshop internetes oldalain közzétett információkról a látogatók regisztráció nélkül is tájékozódhatnak. Amennyiben a látogatók a HESTORE Hungary Kft. HESTORE webshopban rendelést kívánnak leadni, az első vásárlás megkezdése előtt a "www.hestore.hu"; oldal használatával elektronikus úton regisztrálniuk szükséges. A regisztráció önkéntes.

2.2. E-mailben történő rendelésfeladásra kizárólag szerződött nagykereskedelmi partnereink számára van lehetőség. A 2018.05.25-én életbe lépett a GDPR rendelet, melynek értelmében kiskereskedelmi ügyfeleinknek szükséges adatvédelmi szabályzatunkat is áttekinteni és nyilatkozattal elfogadni a vásárláshoz. Mivel jelen rendelet megvalósítását a webshopon keresztül történő vásárlások esetében a rendelési folyamat tartalmazza, így minden olyan ügyfelünk részére, akikkel nem rendelkezünk egyedi adás-vételi szerződéssel, illetve viszonteladói szerződéssel, a weboldalon történő rendelésleadást követően tudunk kiszolgálni.

2.3. A regisztráció egy érvényes e-mail cím (felhasználónév) és az Ügyfél által megalkotandó egyedi jelszó valamint a legszükségesebb személyes adatok (kapcsolattartó neve, cím, telefonos elérhetőség) megadásával továbbá a regisztrációs adatlap elküldésével történik a www.hestore.hu oldalon keresztül a HESTORE Hungary Kft-hez.

2.4. A HESTORE Hungary Kft a személyazonosító adatokat kizárólag a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a megrendelő azonosítása érdekében, illetve a szolgáltatás nyújtása céljából kezel, jogszabályban meghatározott ideig, és - a szerződés létrejöttében és teljesítésében szükségszerűen közreműködők kivételével (mint pl. az Ügyfél által kiválasztott házhozszállítást végző szolgáltató) - harmadik személynek nem ad tovább, jogszabályon alapuló hatósági és bírósági megkereséseket ide nem értve.

2.5. Más célból - pl. üzletszerzés, piackutatás, stb.- a HESTORE webshop sem saját maga, sem harmadik személyek javára a személyes adatokat nem használja fel és nem adja át az Ügyfél felhasználási cél ismeretében tett kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül.

2.6. A felhasználói fiókokhoz a HESTORE Hungary Kft. egyenlegvezetést valósít meg ügyfelei számára, ezért az ügyfélkódhoz (felhasználói fiókhoz) megadott számlázási partner személye nem módosítható. Amennyiben az ügyfél több cég, vagy magánszemély képviseletében kíván eljárni, úgy minden képviselt részére önálló felhasználói fiók létrehozása szükséges. Adószámmal rendelkező ügyfeleink esetében adatmódosításra abban az esetben van lehetőség, ha az adószám törzsszám része változatlan, vagy a jogutódlás igazolását ügyfélszolgálatunk felé eljuttatják.

3. Termékkínálat, termékleírás

3.1. A HESTORE webshopban kizárólag új, hibátlan és a fogyasztók számára biztonságos termékek kerülnek értékesítésre, akkor is, ha időnként akciós feltételekkel lehet őket megvásárolni. A HESTORE webshop külön, kifejezetten, és előre felhívja az Ügyfelei figyelmét arra, ha használt, sérült vagy egyéb okból értékcsökkent termékeket kínál valamely kiárusítás keretében.

3.2. Egyes termékek és szolgáltatások Magyarország területén kívülről, vagy egyes országokból nem rendelhetők.

 

A termékek Magyarország területén kívüli vagy egyes külföldi címre szállítására mind az ÁSZF, mind az adott termék leírása korlátozásokat, teljes vagy részleges kizárásokat tartalmazhat. A termékek, szolgáltatások külföldi szállítási címmel történő rendelési lehetőségéről az ügyfélszolgálat pontos felvilágosítást ad.

3.3. A termékeket és szolgáltatásokat a HESTORE webshop a termék/szolgáltatás információs oldalán található, a megrendelés időpontjában érvényes leírás szerinti lényeges tulajdonságokkal és kiszerelésben szállítja, a mindenkori készlete erejéig.A HESTORE webshopban ajánlott áruk választékát, a konkrét árucikk fajtáját, lényeges tulajdonságait, rendelkezésre állását és a legkisebb vásárolható eladási egységeket - beleértve az esetleges tartozékokat - az adott termék információs oldalán (cikkadatlap) található leírás tartalmazza részletesen.

3.4. Egyes termékek mintája - korlátozott ideig - a HESTORE webshop ügyfélszolgálata címén levő bemutatóteremben megtekinthető. A minták megtekintési lehetőségéről és idejéről az Ügyfél az ügyfélszolgálattal egyeztethet. A HESTORE webshop azonban nem köteles tetszőleges termék mintájának megtekinthetőségét biztosítani.

3.5. A termékek készletéről, rendelkezésre állásról szóló információk a termékértékesítés on-line jellegéből fakadóan azonnal megváltozhatnak. A feltüntetett készlet jellege a szállítási határidőn belül is, a rendelés teljesítése gyorsaságát befolyásolja (pl. "rendelésre", vagy "külső raktárból" hosszabb idő alatt szállítható ki). A HESTORE webshop az Ügyfeleinek igényeit a megrendelések beérkezése sorrendjében, illetve a rögzítésük szerinti sorrendben elégíti ki, a raktárkészlet és a teljesíthetőség függvényében.

3.6. Ha egyes termékekhez jogszabálynál fogva kötelezően magyar nyelvű használati-kezelési útmutató, összeszerelési, üzembehelyezési útmutató, a termék megfelelőség értékelését tartalmazó tanúsítvány, nyilatkozat, megfelelőségi jelölés szükséges a forgalmazáshoz, a HESTORE webshop gondoskodik arról, hogy ezeket bármikor az Ügyfél rendelkezésére bocsássa.

4. Árak, szolgáltatási díjak, járulékos költségek, fizetési feltételek és módok, fizetési bizonylat

4.1. A HESTORE webshopban a vételárak és szolgáltatási díjak a felhasználói beállításoknak megfelelően nettóban és bruttóban, a választott pénznemnek megfelelően kerülnek megjelenítésre, melyek beállításáról a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Felhasználói Segédletek („Súgó”) „Felhasználói Fiók” pontjában tájékozódhatnak Ügyfeleink.

A termékek vételára nem tartalmazza:

- a termék házhozszállítási költségét (pl. futárdíjat, fuvardíjat),

- az utánvét díját és

- az esetleges összeszerelési és üzembehelyezési díjat.

Ha az Ügyfél a terméket a megrendeléskor házhozszállítással kéri a felkínált szolgáltatók közül választva, a közzétett bruttó házhozszállítási díjat és esetleges utánvéti díjat a termék vételárával egy időben, azon felül a HESTORE webshop külön tételként felszámítja. Utánvéti díjat azoknak az Ügyfélnek kell fizetniük, akik a termék árát nem fizetik ki előre, Magyarország területén belüli házhozszállítást kérnek és rendelésük ellenértékét utólag, a termék átvételekor készpénzben (illetve bizonyos esetekben a kézbesítő futárnál POS terminálon bankkártyás fizetéssel) kívánják kiegyenlíteni.

4.2. Kizárólag Magyarország területén kívülre irányuló termékértékesítés és szolgáltatás nyújtása céljából a belföldi árak mellett a HESTORE webshop tájékoztató jelleggel az árakat külön, devizában is feltüntetheti, a felhasználói beállításoknak megfelelően. A számlázás azonban belföldi ügyfelek részére a webshopban való böngészési beállításoktól függetlenül forintban történik (HUF).

4.3. Egyes termékek és szolgáltatások Magyarország területén kívülről, vagy egyes országokból nem rendelhetők, ha az Üzletszabályzatban és/vagy a termékleírásban korlátozások, kizárások, figyelmeztetések szerepelnek. A devizában közzétett árak és díjak - az ügyletre irányadó mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti mértékben - a termékértékesítést és szolgáltatást terhelő általános forgalmi adót valamint egyéb kötelező terheket tartalmazzák (a felhasználói beállításokkal összhangban). Külföldi szállítási cím esetén utánvétes fizetési mód nem áll rendelkezésre.

A HESTORE webshop a külföldre szállítandó termék vételárán felül, azzal egyidejűleg előre fizetendő bruttó szállítási költségeket számít fel, a rendeltetési országra érvényes házhozszállítási tarifák szerint.

4.4. Egyéb járulékos költségeket a HESTORE webshop az itt felsoroltakon kívül nem számít fel, kivéve, ha a megrendeléskor érvényes ajánlatában további díjat, járulékos költséget és mértéket kifejezetten feltüntetett az értékesítés, szolgáltatás igénybevételi feltételei között.

4.5. Fizetési feltételek és fizetési módok

4.5.1. Az 1.500.000 Forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést a 2017. évi CL. törvény 114. § (3) és (4) bekezdései, valamint 233. § (1) és (2) törvény és 2007.évi CXXXVI. tv. alapján sem egy összegben, sem ténylegesen összefüggő ügyletekben (egy éven belül az Ügyfél ugyanazon jogcímen, ugyanazon tárgyra ad megbízást), a HESTORE webshop nem fogad el.

4.5.2. Az Ügyfélnek megrendeléskor a fizetési módot kiválasztania kötelező.

A megrendeléskor kötelezően kiválasztandó egyes fizetési módokról adott részletes tájékoztatást rendelés előtt a „Súgó” menüpont "Fizetés" című Felhasználói Segédletében külön is célszerű előzetesen megtekinteni.

4.6. Fizetés banki átutalással a HESTORE Hungary Kft. bankszámla számára: 10701348-70285376-51100005

Banki átutalás előre fizetés, annak tudomásulvételével, hogy a kiszállítást a HESTORE webshop kizárólag a vételár- és járulékos költségek azonosítható befolyását követően kezdi meg, ennek hiányában 15 nap után a rendelést törölheti.

A megrendelés visszaigazolásban (e-mailben, illetve online felületünkön) feltüntetett rendelési azonosító számát a közlemény rovatban fel kell tüntetni, ellenkező esetben a szállítási határidő a befolyt vételár és a megrendelés azonosítása idejével meghosszabbodhat.

4.7. Az utánvétes fizetési mód esetén a termék vételárát és az utánvéti díjat készpénzzel (illetve a futárnál rendelkezésre álló POS terminál használatával, bankkártyával) kell a küldemény házhozszállításakor a kézbesítési szolgáltatónak megfizetni. Utánvét Magyarország területén kívüli szállítási cím megadása esetén nem alkalmazható.

4.8. Bankkártyás fizetés elektronikus úton

Bankkártyás fizetés elektronikus úton annak tudomásulvételével lehetséges, hogy a kiszállítást a HESTORE webshop kizárólag a vételár- és járulékos költségek azonosítható befolyását követően kezdi meg, ennek hiányában 15 nap után a rendelést törli.

A megrendelés visszaigazolásban (e-mailben, illetve online felületünkön) feltüntetett rendelési azonosító számát a közlemény rovatban fel kell tüntetni, ellenkező esetben a szállítási határidő a befolyt vételár és a megrendelés azonosítása idejével meghosszabbodhat.

Az elfogadott bankkártyák, a bankkártyás fizetés feltételei:

A HESTORE webshop a számlavezető bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújt az Ügyfeleinek. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webshop csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg az Ügyféltől, a számlavezető bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adat tartalmáról a Webshop nem értesül, azokat csak a számlavezető bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webshop oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a megrendelő böngészőprogramjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A vásárolt áru ellenértéke (a kifizetett összeg) azonnal zárolásra kerül a kártyaszámláján.

Az SSL, a SecureSocketsLayer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A számlavezető bank rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign Inc. teszi lehetővé a számlavezető banknak a 128 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az SSL alapú titkosítást. Az Ügyfél által használt böngésző program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a számlavezető bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára azok nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák

A Számlavezető bank internetes fizetési rendszere a MasterCard, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnal csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

A bankkártyával történő fizetés eseten a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, a számlavezető bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben a megrendelő nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webshop oldalara, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot, mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

4.9. Készpénzzel történő fizetésre személyes átvételi mód választásakor van lehetőség, illetve olyan átvételi pontokon, ahol a szállító partnerünk által biztosított szolgáltatás ezt lehetővé teszi. A készpénzfizetési lehetőség meglétét a szállítási mód kiválasztásakor rendszerünk jelzi.

4.10. Fizetési bizonylat

A HESTORE webshop - a HESTORE Hungary Kft., mint eladó - minden vásárlásról az értékesítést terhelő, kötelező adót tartalmazó (ÁFA-s) számlát állít ki, mely tartalmazza - amennyiben felmerül - a járulékos költségeket is.

A kiállított számla megfelel az értékesítéskor hatályos magyar adó- és számviteli jogszabályokban - beleértve  a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletet is - előírtaknak.

A kapcsolódó számlát a HESTORE webshop - legkésőbb a termék átadásával egyidőben - árukísérő okmányként az Ügyfélnek átadja, illetve megküldi. Ha számla legkésőbb a termékkel együtt nem érkezik meg, az ügyfélszolgálatnak történő bejelentésre haladéktalanul, legkésőbb 14 napon belül költségmentesen az Ügyfélnek megküldi vagy átadja. A HESTORE Hungary Kft. által elektronikusan kiállított számlák zárt rendszerben készülnek, ezért papírra nyomtatva aláírás és bélyegző nélkül is hitelesek. A számlázó programokra vonatkozó hatályos jogszabályokat a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet tartalmazza. A számla kötelező adattartalmát többek között a 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a szabályozza. Ezt a törvényt 2013. január 1-től a 2012. évi CLXXVIII. törvény 135.§-a módosítja.

5. A HESTORE webshop ajánlati kötöttsége; az árak, eladási és szolgáltatási feltételek változtatása

 5.1. A HESTORE webshop a kereskedés azonnali jellegére tekintettel ajánlati kötöttségét online rendelésfeladás esetén kizárja. Feltételei mindig a feltételek változásának közzétételi időpontja előtt hozzá beérkezett megrendelésekre érvényesek, a készlet erejéig. Ajánlati kötöttség kizárólag a HESTORE webshop által e-mailben megküldött, sorszámozott, „Árajánlat” megjelölésű PDF dokumentumban foglaltaknak megfelelően állhat fenn, annak érvényességi ideje és feltételei szerint.

A HESTORE webshop fenntartja jogot arra, hogy a jelen Üzletszabályzatát valamint ennek alapján a webshop online felületén közölt eladási, szolgáltatási és egyéb feltételeit - különösen a termékárakat és szolgáltatási díjakat (pl. házhozszállítási, üzembe helyezési díjat, stb.) - online felületén bármikor, azonnali hatállyal megváltoztassa, akár egy napon belül többször is, különösen, ha a készlet korlátai, elfogyása, forint-és devizaárfolyam ingadozása indokolttá teszi. A HESTORE webshop a változás hatályba lépésének időpontja előtt hozzá beérkezett, nyilvántartásba vett termék- és szolgáltatás rendeléseket a változás időpontja előtti feltételekkel és áron, azt követően az új feltételekkel és új árakon teljesíti a készlet erejéig. Amennyiben az Ügyfél az árváltozással érintett termék kapcsán rendelésében módosítást vagy hozzáadást kér, az a módosításkor érvényben lévő áron kerül rögzítésre. A rendelések („Rendelések” menüpont) és a felhasználói egyenleg („Egyenleg” menüpont) bármikor megtekinthető a felhasználói fiókba történő belépést követően.

5.2. Az Ügyfél által küldött, és beérkezett megrendelések a megrendeléskor érvényes feltételekkel kerülnek rögzítésre és azonnali visszaigazolásra, és nem módosulnak az Ügyfél beleegyezése nélkül, mely történhet szóban (telefonon), vagy írásban (e-mail, fax, levél).

A megrendeléskor rögzített feltételeket (vételár, termék, darabszám, fizetési és átvételi mód), az Ügyfél megrendelésének elküldése után a felhasználói fiókba történő belépést követően  a"Rendelések” menüpont alatt azonnal megtekintheti, kinyomtathatja, a visszaigazolásból vagy az ügyfélszolgálatnál is ellenőrizheti. A rendelésekkel kapcsolatos bármely módosítás nyomon követhető a felhasználói fiókba történő belépést követően („Rendelések” menüpont).

5.3. A csomagolási, szállítási és fizetési kezelési költségekre vonatkozó esetleges kedvezmények (pl. ingyenes szállítás) az akcióban szereplő feltételek teljesülése mellett az adott egyszeri, egyösszegű megrendelésre vonatkozik. Azaz például mikor a HESTORE webshop 15.000 Ft feletti vásárlás esetére vonatkozóan a kedvezmény ingyenes szállítást biztosít, az ingyenes szállítás csak akkor valósulhat meg, ha a rendelés leadásától a rendelés teljesítéséig és lezárultáig a megrendelés összege meghaladja az értékhatárt. Ha az eredeti megrendelés nem éri el a kedvezményhez kapcsolódó értékhatárt, úgy az értékhatár túllépését eredményező termékhozzáfűzés (rendelés bővítése) után sem adható a kedvezmény. Amennyiben a kedvezményi értékhatárt meghaladó megrendelés tételtörléssel érintett, mely által az értékhatár alá csökken a rendelés fizetendő végösszege, úgy a kedvezmény nem érvényesíthető (pl. ingyenes szállítási kedvezmény esetén az ilyen tételtörlést követően a rendelésre szállítási költség kerül felszámításra).

6. Online eseti szerződésre, a rendelésre és visszaigazolásra vonatkozó információk

6.1. Az Üzletszabályzaton mint keretszerződésen belül, az Ügyfél által a HESTORE webshopban érvényes regisztrációt követően valamely termékre és/vagy szolgáltatásra a www.hestore.hu oldalon keresztül leadott, a teljesítéshez szükséges minimális adatokat (a termék, vételára, a szolgáltatás díja, a megrendelt mennyiség, fizetési mód, átvételi mód, szállítási cím) tartalmazó Megrendelés elküldése és visszaigazolása által eseti szerződés jön létre, amely tárgya  megrendelt terméknek/szolgáltatásnak az Ügyfél részére történő adásvétele és igény szerinti házhozszállítása, és amely a HESTORE webshopban rögzített, iktatott, a jogosultak által hozzáférhető írásbeli szerződésnek minősül, mely utóbb is hozzáférhető.

Az elektronikus úton leadott megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a HESTORE webshophoz, illetve a az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

6.2. A HESTORE webshopban történt megrendeléssel az Ügyfél a termék megvásárlására, a szolgáltatás igénybe vételére - a megrendelés beérkezése előtti közvetlen, legutolsó érvényes feltételekkel - ajánlatot tesz és elfogadja az Üzletszabályzatot és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tartja.

6.3. A Megrendelés folyamata

6.3.1. A megrendelés folyamatának megelőző lépése a kívánt termékek kiválasztása és hozzáadása a kosárhoz. Az egyes termékeknél a jobb oldali, szürke információs sávban jelöljük az ársávokkal és az elérhetőséggel kapcsolatos információkat. A jobb oldali (szürke) információs sávban a foglaláshoz és rendeléshez szükséges ársávok és elérhetőségi információk jelennek meg. Az elérhetőségi információk minden esetben kizárólag tájékoztató jellegűek, egyes esetekben az egyedi megállapodásnak, vagy nagyobb rendelési mennyiségek esetén eltérhetnek a megjelenített időtaratamtól.

Az egyes ársávok a foglalási/rendelési mennyiségekhez kapcsolódó, kizárólag mennyiségi alapú kedvezmények (pl. ha az ársáv második sora „3+” jelölésű, az azt jelenti, hogy három, vagy annál nagyobb darabszám foglalása/rendelése esetén már kedvezőbb darabáron vásárolható a termék). A termékadatlapokon található árak és mennyiségi kedvezményes ársávok regisztráció és belépés nélkül is megtekinthetőek. Az ársávokban megjelenő egységárak az egyéni beállításoknak megfelelően lehetnek nettó, vagy bruttó árak.

Az elérhetőségi adatok arról adnak bővebb információt, hogy mekkora mennyiség érhető el azonnal, 1-3 nap alatt, vagy annál hosszabb várakozási idővel. Ez az információ segíti ügyfeleinket annak mérlegelésében, hogy ha rugalmas a mennyiséggel kapcsolatos igényük (pl. 5 db helyett csak 4 db érhető el azonnal), de sürgős a megrendelés, akkor a darabszámot ennek megfelelően állíthassák be. Az elérhetőségi idő és a mennyiségi kedvezményes ársávok figyelembe vételével a vásárlás költséghatékonyabbá is válhat (pl. ha nem sürgős a kézhezvétel és az azonnali elérésű mennyiség kedvezőtlenebb ársávban fekszik, legtöbb esetben érdemes a következő ársávot választani). A „Kosár” oldal a fejléc menüjében található fülre kattintva, vagy a jobb felső sarok felhasználói opcióinál található kosár ikont kiválasztva, a „Végeztem, irány a rendelés!” gomb megnyomásával érhető el. A „Kosár” műveletei regisztráció és belépés nélkül is elérhetőek, azonban a megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A választott tételek kétféleképpen kerülhetnek a „Kosár”-ba: a termékadatlapokon található „Hozzáad” gomb megnyomásával (az alapértelmezett mennyiség minden termék esetén 1 db, mely az adatlapon és a „Kosár” oldalon is módosítható), vagy a „Lista betöltése fájlból” (importálás) opciót választva, mely a „Kosár” oldalon érhető el. Mindkét hozzáadási mód esetén rendszerünk automatikusan a megadott mennyiséghez tartozó ársáv szerinti egységárat és elérhetőségi információt adja meg. A jobb felső sarokban található kosár ikon melletti sárga mezőben megjelenő szám a „Kosár”-hoz hozzáadott tételek számát jeleníti meg, az egyes tételek hozzáadásakor ez a szám frissül, a lenyíló tájékoztatóban pedig automatikusan megjelenik a tétel a „Legutóbb hozzáadva:” lista tetején. Ez a lista a vásárlás során mindig az utolsó három hozzáadott tét jeleníti meg, valamint információt ad a „Kosár” tételeinek végösszegéről (beállítástól függően nettó/bruttó és HUF/EUR/GBP/USD).

6.3.2. A „Kosár tartalma” oldalon található „Gyors hozzáadás” opció a cikkszámok megadásával történő azonnali hozzáadást teszi lehetővé, a cikkszám beírását és a kívánt mennyiség megadását követően a „Hozzáad” gombra kattintva fűzhetjük hozzá a tét a „Kosár”-hoz. Ha a cikkszámot helyesen adjuk meg, a kívánt tétel és annak automatikusan frissített (a megadott mennyiségnek megfelelő ársáv szerinti) egységára és elérhetőségi információja is megjelenik. Amennyiben helytelen (nem létező) cikkszámot adunk meg, a „Hozzáadás” gomb megnyomását követően 0-s egységárral, 0-s tételösszeggel és az „Ismeretlen cikkszám!” figyelmeztetéssel jelenik meg a listában a tétel. Ennek előnye, hogy abban az esetben is nyomon követhetjük a tételek rögzítettségét, ha pl. egy korábbi keresésünk során feljegyzett cikkszámot szeretnénk hozzáadni, mely azóta esetleg megszűnt.

Amennyiben a „Kosár” tételeit nem szeretnénk megrendelni, azonban a gondosan összeválogatott tétellistát szeretnénk egy későbbi alkalomra elmenteni, a „Kosár export/import” blokkban található „Lista mentése fájlba” (export) opció áll rendelkezésünkre, ahol a lenyíló menüből kiválaszthatjuk a mentés fájlformátumát (az alapértelmezett XML, vagy TXT), majd a „Lista mentése fájlba” gomb megnyomásával indítható a böngészőbeállításoknak megfelelő letöltési folyamat.

 

A „Kosár export/import” blokkban található „Lista betöltése fájlból” opcióval a korábban a fenti módon mentett tétellisták importálhatóak a „Kosár”-ba. Abban az esetben, ha a „Kosár” az importot megelőzően tartalmaz tételeket, rendszerünk az importált listát hozzáfűzi a már a „Kosár”-ban szereplő tételekhez. Ha egy adott termék már szerepel a „Kosárban”, de az import is tartalmazza, rendszerünk automatikusan frissíti a tételsort, hozzáadva az importban szereplő mennyiséget.

A „Kosár”-ban szereplő tételek mennyiségét a tétel sorában, a „Mennyiség” oszlop beírósávjának segítségével módosíthatjuk. A mennyiség beírását követően a tételsor alatt található „Módosítás” gomb megnyomásával frissíthetőek a változtatások. Tétel törlésére a tételsor jobb szélén található jelölőnégyzetre kattintva, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával; a teljes tétellista törlésére pedig a tétellista bal felső sarkában található „Kuka” ikonra kattintva, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával van lehetőség.

 

A tétellista összeállítását követően a „Megrendelés >>” gombra kattintva továbbléphetünk a mindössze 4 egyszerű lépésből álló megrendelési folyamatra. A megrendelés leadása webshopunkban a kényelmes és biztonságos vásárlás érdekében regisztrációhoz és belépéshez kötött. Amennyiben a „Kosár” tételeinek összeállítása előtt nem történt meg a belépés, a megrendelési folyamat során rendszerünk lehetőséget biztosít erre, így a bejelentkezés nélkül összeállított tétellista sem vész kárba. A belépést követően a megrendelés leadását az alábbi lépésekben tehetjük meg (az oldal tetején jelöltük az egyes lépéseket és annak tartalmát, hogy szükség esetén bármikor visszaléphessünk és módosíthassuk az előző lépésekben megadott információkat, pl. szállítási címet, vagy fizetési módot, vagy akár további tét fűzhessünk a kosárhoz). A megrendelést megelőző módosításokra egészen a 3. lépésben található jóváhagyásig lehetősége van Ügyfeleinknek.

 

6.3.3.  Szállítási cím és szállítási mód

A választható szállítási lehetőségekről, szállítási költségekről és átvételi pontokkal kapcsolatos információkról a „Súgó” menüjének „Szállítás” pontjára kattintva tájékozódhat. Az 1. lépésben lehetőségünk van ellenőrizni a felhasználói fiókban beállított szállítási címet (alapértelmezésben ez a regisztrációkor megadott cím), illetve a „Módosítás” gombra kattintva kiválaszthatjuk a címlistánkból a kívánt címet. Szállítási címek szerkesztésére és hozzáadására az oldal jobb felső sarkában található „Profilom” menü „Címek, nevek” elemére kattintva van lehetőség. A címek és nevek módosításáról a „Súgó” menüjének „Felhasználói fiók” pontjára kattintva tájékozódhat.

A megrendelés leadását megelőzően a felhasználói fiókadatok beállításainak megfelelő alapértelmezett szállítási cím függvényében, illetve a fentiek szerint módosított címnek megfelelően az alábbi szállítási lehetőségek jelenhetnek meg:

- Átvétel személyesen HESTORE Csomagponton

- Átvétel GLS CsomagPonton

- Átvétel FoxPost automatában

- Házhozszállítás GLS futárszolgálattal

Abban az esetben, ha már van feladott rendelésünk, mely még feldolgozás alatt van, lehetőségünk van a „Hozzáfűzés a jelenleg futó rendeléshez” opció kiválasztására is, mellyel szállítási költséget takaríthatunk meg, ha pl. a korábban leadott rendelésünkből „kimaradt” valami. Az egyes szállítási címek esetében változhat a szállítási opciók listája.

Az „Átvételi pont kereső” lehetővé teszi Ügyfeleink számára, hogy a lehető legoptimálisabb szállítási módot választhassák ki a megadott szállítási címhez (illetve átvételi opcióhoz) igazodóan, mivel a térképes keresőn a címhez legközelebbi átvételi pontok kerülnek megjelenítésre (minden szállító partnerünket figyelembe véve). A térképes ablak bal alsó sarkában egy adott szállítóra is szűrhetjük a megjelenítést a jelölőnégyzetek segítségével, vagy a térkép nagyításával megnézhetjük, hogy pl. munkából hazafelé melyik átvételi lehetőség esik útba. A térkép mellett balra található keresősávban ráadásul bármilyen egyéb címet is beírhatunk (pl. a szállítási címben megadott postacímünk helyett a munkahelyünk címe szerint is kereshetünk ahhoz közel eső átvételi pontot). A térkép melletti listában megjelenő átvételi pontoknál feltüntetjük a megadott címtől való távolságot, az átvételi pontok listázása a közelebbitől a távolabbi felé halad. A távolsági adat alatti „Kiválaszt” gomb megnyomásával rendszerünk automatikusan kitölti a szállítási opcióhoz tartozó átvételi pont mezőt.

Amennyiben a megrendelés átvétele HESTORE csomagponton történik, az átvételt követően automatikus e-mailt küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre, mellyel egyidejűleg a rendelést rendszerünk automatikusan lezárja, a csomagot minőségében és mennyiségében hiánytalanul átvettnek tekintjük.
A HESTORE webshop átvettnek tekinti a csomagot, ha az átvételre jogosult, vagy az ő képviseletében eljáró személy, vagy az a személy, aki az átvételre jogosult részére megküldött rendelési azonosító szám megadásával igazolja az átvételre való jogosultságát. A HESTORE webshop a jogosulatlan csomagátvételek megelőzésének érdekében az átvevőt személyazonosságának igazolására, illetve meghatalmazásának bemutatására kérheti.
A csomag, csomagolás látható sérülése esetén a HESTORE csomagpont a kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti. A csomagátvételkor esetlegesen tapasztalt bármely sérülés, illetve hiány esetén –bármely más csomagátvételi opcióhoz hasonlóan- az átvevő reklamációját kizárólag akkor áll módunkban befogadni, ha a sérülésről, illetve hiányról a helyszínen jegyzőkönyv készül. Jogosulatlan átvételért a HESTORE csomagpont nem vállal felelősséget.

A „Szállítási cím és szállítási mód” oldalon megjelenő szállítási költségek a felhasználói beállításoktól függetlenül minden esetben bruttó összegek. Amennyiben még módosítani szeretnénk a megrendelésünk tétellistáján, a „<< Visszalépés a kosárhoz” gombra kattintva tehetjük meg. A szállítási opció, illetve átvételi pont kiválasztását követően a „Tovább a fizetési módhoz >>” gomb megnyomásával haladhatunk tovább a megrendelési folyamat 2. lépésére.

6.3.4. Számlázási cím és fizetési mód

A megrendelési folyamat 2. lépésében lehetőségünk van a szállításitól eltérő számlázási cím megadására (alapértelmezettként a szállításival megegyező cím jelenik meg). A címek szerkesztésére és hozzáadására az oldal jobb felső sarkában található „Profilom” menü „Címek, nevek” elemére kattintva van lehetőség. A címek és nevek módosításáról a „Súgó” menüpontra kattintva, a „Felhasználói fiók” pontjában tájékozódhat.

A fizetési módokról és azok díjszabásáról bővebben a „Súgó” menüjének „Fizetés” pontjára kattintva tájékozódhat. A választható fizetési módok az 1. lépésben megadott szállítási/átvételi opciótól függően az alábbiak lehetnek:

- Utánvéttel kézbesítéskor

- Fizetés az átvételi ponton, Lehetséges fizetési módok: Készpénz, Helyszínen kártyával (POS)

- Online bankkártya

- PayPal

- Banki előreutalással

A „Számlázási cím és fizetési mód” oldalon megjelenő esetleges költségek a felhasználói beállításoktól függetlenül minden esetben bruttó összegek. Amennyiben még módosítani szeretnénk a megrendelésünk tétellistáján, vagy a szállítási címen, ill. szállítási módon, a „<< Visszalépés a szállítási módokhoz” gombra kattintva tehetjük meg. A kívánt fizetési mód kiválasztását követően a „Tovább a jóváhagyáshoz >>” gomb megnyomásával haladhatunk tovább a megrendelési folyamat 3. lépésére. A HESTORE Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a fentieken kívül megegyezés alapján más fizetési konstrukciót biztosítson Ügyfeleinek.

 

6.3.5.  Áttekintés és jóváhagyás

A megrendelési folyamat 3. lépésében lehetőségünk van még egyszer ellenőrizni a megadott szállítási, számlázási adatokat, címeket, szállítási, átvételi, fizetési módot, illetve szükség esetén a „Módosít” gomb megnyomásával lehetőségünk van a módosítandó pontra való visszalépésre. Ha minden, a folyamat során rögzített adatot rendben találunk, a „Kuponok és egyenleg” blokkban beválthatjuk a felhasználói egyenlegünkön szereplő Bónusz pontokat (a rendelkezésre álló Bónusz pontok a „Profilom” menüpontra kattintva érhetőek el a belépést követően, a Bónusz pontokról bővebben a „Súgó” menüjének „Bónusz pontok, egyenleg” pontjában tájékozódhat). A „Kupon és ajándékutalvány beváltása” alatt található mezőben megadhatjuk a rendelkezésünkre álló kuponunk, ajándékutalványunk kódját, majd a „Beváltás” gombra kattintva aktiválhatjuk a kedvezményt, mely a tétellista alatti összesítésben válik láthatóvá.

A tétellista alatt ellenőrizhetjük a választott szállítási-, ill. átvételi- és fizetési mód figyelembevételével kalkulált megrendelési végösszeget (bruttó fizetendő végösszeg, a beállításoknak megfelelő pénznemben). A „Rendelési megjegyzés” alatt további információk megadására van lehetőség, mely segíti ügyfélszolgálatunk munkáját. Az „Egyéni rendelés azonosító” mezőben megadhatunk olyan azonosítót, melyet a szállítólevélen, illetve számlán feltüntetve szeretnénk viszontlátni. Ez az opció hasznos lehet pl. cégek, intézmények számára, akár pályázati beszerzés esetén, mivel az itt megadott azonosító a rendszerünk által kiállított számlán, illetve szállítólevélen feltüntetésre kerül.

Amennyiben még módosítani szeretnénk a megrendelésünk tétellistáján, a szállítási címen, ill. szállítási módon, vagy a fizetési módon, a „<< Visszalépés a fizetési módokhoz” gombra kattintva tehetjük meg. A megadott információk ellenőrzését követően a „Megrendelés” gomb megnyomásával véglegesíthetjük a megrendelési igényt, amennyiben a jelölőnégyzetre kattintva elfogadtuk a vásárlási feltételeket (A vásárlási feltételekről a jelölőnégyzet melletti linken, illetve a „Súgó” menüjének „Általános szerződési feltételek” pontjában tájékozódhat) és a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés tényének elismerését. A „Megrendelés” gombra kattintva egy előzetes rendelési igény kerül leadásra, mely kizárólag akkor minősül megrendelésnek, amikor az ügyfélszolgálat a rendelést befogadja és jóváhagyja (rendelés állapotváltozás). Ebben az esetben a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés ténylegesen létrejön.

Ha a megrendelési folyamat 2. lépésében online fizetési módot választottunk (PayPal, Online bankkártyás fizetés, stb.), a „Megrendelés” gomb megnyomását követően Ügyfeleinket átirányítjuk a választott fizetési módhoz tartozó szolgáltatói felületre.

6.3.6. Sikeres megrendelés

A rendelés leadását követően Ügyfeleink a 4. lépésben visszajelzést kapnak a rendelés leadásának sikerességéről, illetve a rendelésükhöz tartozó rendelési azonosítóról. A rendelés állapota ezt követően a „Profilom” menü „Rendelések” pontjában követhető.

A sikeres rendelésleadást követően a megrendeléssel kapcsolatos információk a „Profilom” menü „Rendelések” pontjában jelennek meg. A „Rendelések” oldalon beállíthatunk tetszőleges időintervallumot, így a már leadott rendelések között könnyebbé válik a böngészés. A rendelések listájában az alábbi információk szerepelnek:

- Rendelési azonosító: ez a legfontosabb információ a rendelés beazonosításához, ügyfélszolgálatunk munkájának meggyorsítása érdekében minden megkereséskor érdemes az adott megrendelés azonosítójára hivatkozni.

- Ügyfél azonosító: rendszerünkben minden regisztrált Ügyfelünket egyedi azonosító szerint is nyilvántartjuk, ez lehetővé teszi, hogy pl. egy cég esetén, ahol a megrendelések leadását több kolléga végzi, az ügyintézésnél az ügyfélazonosítóra hivatkozva lehessen ügyintézést kezdeményezni.

- Állapot: ebben az oszlopban a megrendelések feldolgozottságáról kapunk áttekintést, az egyes állapotokról bővebb információt azt alábbiakban talál.

- Rendelési idő: a megrendelés leadásának pontos időpontjáról ad tájékoztatást.

- Kapcsolattartó: a megrendelés leadása során megjelölt kapcsolattartó neve (cégek számára is hasznos, így követhető, mely kolléga adta le a megrendelést).

- Összeg: az adott megrendelés bruttó végösszegéről tájékoztató oszlop.

- Követés: a házhozszállítási szolgáltatásaink során a megrendelésekhez tartozó egyedi csomagazonosító, melynek segítségével online csomagkövetésre is van lehetőség.

A lista jobb szélén lévő zöld gombra, vagy az első oszlopban található rendelési azonosítóra kattintva a „Megrendelés részletezése” oldalra jutunk, ahol a kiválasztott rendeléssel kapcsolatos további információkat találunk. Ellenőrizhetjük a megrendeléskor megadott számlázási és szállítási címeket, a szállítás és a fizetés módját, valamint áttekinthető a rendelt tételek listája is. Az egyes tételek adatlapjaira is eljuthatunk, ha a cikkszámra kattintunk.

6.4. Készlethiány

Készlethiány bekövetkezése esetén, ha a HESTORE webshop a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az Ügyfél tájékoztatásának minősül a HESTORE webshop által a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött, elektronikus úton elküldött tájékoztatása is.

6.5. A HESTORE webshop áruhitelt nem nyújt Ügyfeleinek. Megrendelést a HESTORE webshop nem köteles fogadni, és visszaigazolni azoknak az Ügyfeleinek, akik a megrendelés beérkezésekor lejárt és kiegyenlítetlen fizetési kötelezettsége (tartozása) van a HESTORE webshop felé, összeghatárra tekintet nélkül.

6.6. A HESTORE webshop és az Ügyfél közötti eseti szerződés megszűnik, a megrendeléseket a HESTORE webshop törli, ha bankkártyás és banki átutalásos fizetési mód esetén a vételár-és a járulékos költségek azonosítható módon 15 naptári napon belül nem folynak be. A szerződés megszűnik és a megrendelést a HESTORE webshop törli, ha a készre jelentett termék átvételét, a szolgáltatás igénybevételét - minden értesítés és elállási nyilatkozat nélkül - az Ügyfél elmulasztja, a rendelkezésre tartási idő (7.8. pont) leteltekor.

7. Szállítási határidő, teljesítési hely

7.1. Bankkártyás és banki átutalás fizetési mód választása esetén a szállítási határidő a visszaigazolásban szereplő vételár- és a járulékos költségek rendelésszám szerint azonosítható a HESTORE webshop javára történt befolyásától kezdődik.

Személyes átvétel vagy utánvéttel történő fizetés választása esetén a szállítási határidő kezdete a megrendelés beérkezése.

7.2. A megrendelt termékeket - amennyiben azok mind raktáron vannak - a HESTORE webshop belföldre a szállítási határidő fentiek szerint számított kezdetétől

- "elérhető" és "külső raktárból" jelzésű termékeknél várhatóan 2-10 munkanapon belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül,

- a "rendelésre" jelzésű termékek esetén a webshop külön eseti visszaigazolásában meghatározott határidővel, az Ügyfélnek átadja illetve a megrendelésben megjelölt szállítási címére, illetve átvételi pontra szállíttatja.

7.3. Külföldi megrendelés teljesítési határideje: 30 naptári nap, "rendelésre" jelzésű termékeknél a webshop külön eseti visszaigazolásában meghatározott naptári napon belül a megrendelés beérkezését és a vételár valamint a járulékos költségek azonosítható befolyását követően.

7.4. A teljesítést a HESTORE webshop banki átutalás és bankkártyás fizetési mód kiválasztása esetén a vételár rendelésszám szerint azonosítható befolyását követően kezdi meg.

7.5. A banki átutalás vagy bankkártyás fizetési művelet során a közlemény rovatban a visszaigazolásban található, nyolc számjegyű rendelés azonosító számot (pl. H16/123456) fel kell tüntetni. Ha a rendelés azonosító szám a közleményből hiányzik, mind a belföldi, mind külföldi szállítási határidő az azonosításhoz szükséges idővel meghosszabbodhat.

7.6. Amennyiben a HESTORE webshop a megrendelt termékeket a megrendelő kérésére több csomagban szállítja, az Ügyfél kötelezhető minden szállításhoz kapcsolódóan előre egyeztetett szállítási költség megtérítésére.

7.7. Teljesítés helye

Házhozszállítási különszolgáltatást megrendelők esetében a teljesítési hely az Ügyfél által megadott szállítási cím. Személyes, vagy átvételi ponton történő átvételt választók esetén a teljesítés helye az ügyfélszolgálat, illetve átvételi pont címe.

A termék és kísérőokmányai személyes átvételkori ellenőrzésére a 8. pontban foglaltak értelemszerűen irányadók.

7.8. A személyes, vagy átvételi ponton történő áruátvételre nyitva álló határidő a szállítási határidő lejártától számított 15 nap. Ha ezalatt az Ügyfél bármilyen formában sem elállási jogot nem gyakorol, sem a HESTORE webshop készre jelentésére nem válaszol, sem házhozszállítást nem kér, vagy az kétszer eredménytelen, a HESTORE Hungary Kft. a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól  mentesül.

8. A termék átvétele, a teljesítés ellenőrzése

8.1. A HESTORE webshop rendszere e-mail, SMS, illetve rendszerüzenet formájában értesítheti Ügyfeleit arról, hogy a termék rendelkezésre áll a személyes átvétel helyén vagy házhozszállítás esetén a kiszállítást megelőzően arról, hogy a küldeményt a futárnak, kézbesítőnek stb. (együtt: kézbesítő szolgáltató) átadta (készre jelentés). Az Ügyfél joga és kötelessége gondoskodni a küldemény átvételéről.

8.2. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a kézbesítő szolgáltató értesítést hagy a szállítási címen, majd egy új alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. Kétszeri, az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból eredménytelen kézbesítési kísérlet után a HESTORE webshop mentesül a házhozszállítási kötelezettsége alól, de a terméket legfeljebb a 7.8. pontbeli ideig még az Ügyfél rendelkezésére tarthatja. Újabb házhozszállítást ezt követően a HESTORE webshop csak a házhozszállítási szolgáltatás ismételt kifejezett megrendelése, és az újra kiszállítás költségeinek előre megfizetése után vállal.

8.3. Az Ügyfél, mint a küldemény címzettje, átvevője, a kézbesítő szolgáltató jelenlétében a csomagolás sértetlenségét, a termék épségét, a kézbesítési okirat adatai alapján pedig a küldemény és a csomagolási egységek darabszámát, a termék külső épségét és rendelési azonosságát valamint a kézbesítési okiraton feltüntetett kísérőokmányok meglétét (számla, stb.) azonnal köteles megvizsgálni. A mennyiségi átvétel a küldemény darabszáma, a termék darabszáma illetve a termékek gyűjtőcsomagolásai száma ellenőrzése alapján történik.

8.4. Hiányos, csomagolásában, vagy épségében sérült küldeményt az Ügyfél nem köteles átvenni.

A hiányos, csomagolásában, épségében sérült küldeményt az Ügyfél HESTORE webshop költségére és a szállításban közreműködő kézbesítőjével azonnal visszaküldheti, feltéve, ha a kézbesítési okiraton a hiány, a sérülés miatt átvevői jogfenntartással élt és kárjegyzőkönyvet kért.

Akár visszaküldi a terméket, akár megtartja, az Ügyfél köteles kárenyhítési kötelezettségéből eredően és jogfenntartás céljából a küldemény mennyiségi hiányát vagy külsőleg nyilvánvalóan felismerhető sérülését a küldemény kézbesítésekor, vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni. Ennek hiányában a nyilvánvaló mennyiségi és az átvételkor kétségtelenül felismerhető szállítási sérülésekre hivatkozást és abból eredő követelést a HESTORE webshop utólag nem fogad el.

8.5. Amennyiben az Ügyfél hiányos vagy sérült küldeményt kap, egyidejűleg - a kézbesítési okiraton tett átvevői jogfenntartás mellett - az azonnal felismerhető mennyiségi hiányról, és/vagy a küldemény sérüléséről, a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó, esettől függően kiszolgáltatás előtti vagy utáni jegyzőkönyvet is kell kérnie a kézbesítő szolgáltatótól.

8.6. Ha a részleges elveszés, csomagolási egységen belüli mennyiségi hiány (p. tartozék) vagy csomagoláson belüli nyilvánvaló szállítási sérülés (pl. törés) a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, a felismeréstől számított három (3) munkanapon belül, legkésőbb azonban a kézbesítéstől, illetve a visszakézbesítéstől számított tizennégy (14) napos jogvesztő határidőn belül kell az elveszést, hiányt vagy a szállítási sérülést a HESTORE webshophoz írásban bejelenteni. Írásbeli bejelentésnek minősül e tekintetben a www.hestore.hu oldalon, RMA ügyintézés keretében indított ügymenet, illetve az ügyfélszolgálat általi kapcsolattartásra megjelölt e-mail címre küldött bejelentés is.

II. Adatvédelem

1. Adatkezelés célja, jogalapja

1.1. Az adatkezelés célja az Ügyfél azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

- a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;

- az Ügyfél véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;

- tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;

1.2. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat elsődlegesen az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. Az Ügyfél által megadott személyes adatokat a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Ügyfél előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. A jelen ÁSZF elfogadása egyúttal az Ügyfél által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet az Ügyfél írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Ügyfél részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

2. Adatok rendelkezésre bocsátása, megtekintése, módosítási iránti kérelem személyes adatok vonatkozásában

2.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Webshop Ügyfeleit, hogy személyes adataikat a Szolgáltató mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.2. Az Ügyfél személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

2.3. Az Ügyfél a Szolgáltató weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. Az Ügyfél a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.

2.4. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén.

3. Személyes adatok törlése

3.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Szolgáltató tájékoztatja Ügyféleit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére az Ügyfél hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi.

Az Ügyfél adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a webshop felületére, a Szolgáltató törölheti, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisítheti. A Szolgáltató ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a Webshop igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükségesek.

4. Személyes adatok felhasználása, közzététele

4.1. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen szabályzatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

4.2. A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító szolgáltató irányába történő esetleges továbbításához az Ügyfél kifejezetten hozzájárul.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

5. Az összegyűjtött adatok kezelése, megőrzése

5.1. A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

5.2. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

6. Jogorvoslat

6.1 A Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Az Ügyfél ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

III. Megrendelés, szerződés létrejötte

A megrendelés leadásával egyidejűleg a regisztrált felhasználó megrendelővé, a HESTORE Hungary Kft. (HESTORE webshop) ügyfelévé válik (Ügyfél). A megrendeléssel egyidejűleg jelen ÁSZF-et és annak elválaszthatatlan mellékletét képező Felhasználói Segédleteket megismerte és az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja a Felhasználó (Ügyfél), a benne foglaltakat magára kötelező érvényűként ismeri el.

IV. Elállás a megrendeléstől

1.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

1.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, melyben a következő információkat szükséges feltüntetni: a rendelés azonosítószáma, a termék cikkszáma és/vagy típusa (melyből egyértelműen beazonosítható(k) a tétel(ek)), a számla sorszáma, a megrendelő neve és címe, továbbá annak megjelölése, hogy a visszafizetés módja. Amennyiben a visszafizetés módjáról az Ügyfél nem ad tájékoztatást, úgy az összeget felhasználói egyenlegén írjuk jóvá, melyet bármikor szabadon felhasználhat (levásárolhat), illetve kérheti az összeg banki átutalását. Elállási joggyakorlás során a visszafizetés történhet: egyenlegre történő jóváírással, banki átutalással, online kártyás ill. PayPal visszatérítéssel. Banki átutalás esetén az Ügyfél köteles az átutaláshoz szükséges minden banki információt Ügyfélszolgálatunk részére megadni. Csomagszállító partnereink átvételi pontjain elállási joggyakorlással kapcsolatos ügyintézésre, ügymenet indítására nincs lehetőség.

1.3. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

1.4. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

1.5. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

1.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. (Elektronikai alkatrészek esetén ilyen pl. a beforrasztás, tokozás megnyitása, készülékek esetén pl. a szétszerelés.)

1.7. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentebbiekre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, a Szolgáltató felhasználói egyenlegre történő feltöltéssel téríti meg.

1.8. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte.

1.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel (pl. alkatrész lábak meghajlítása, azok méretre vágása, vagy forrasztás útján beépítésre kerülő termékek, ezen termékek eredeti állagának visszaállítása a termék sérelme nélkül nem lehetségesek);

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

1.10. Amennyiben fogyasztónak minősülő ügyfél egy megvásárolt és átvett termékre vonatkozóan minőségi problémát jelez, mely feltételezi a rendeltetésszerű használatba vételt, úgy a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályokkal összhangban ezzel lemond elállási jogáról, tekintet nélkül arra, hogy az átvételt követően hány napja áll rendelkezésére a termék. Ebben az esetben a termékkel kapcsolatos minőségi problémát RMA ügymenet keretében a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

V. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató szerint:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó a HESTORE Hungary Kft. hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a HESTORE Hungary Kft. (HESTORE webshop) Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés 6. pontja alapján a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a hibás teljesítésről szóló fejezete alapján a HESTORE Hungary Kft. (HESTORE webshop) egy évig jótállásra köteles. Jótállási körbe tartozó termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

1. Hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény;

2. mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasalógép;

3. villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, főzőberendezések és ezek kombinációja 10 000 Ft bruttó vételár felett;

4. vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;

5. porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesítőgépek;

6. varrógép, kötőgép;

7. motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10 000 Ft bruttó vételár felett;

8. az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

9. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi;

10. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;

11. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;

12. elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefax-készülékek, több funkciós készülékek stb.) 10 000 Ft bruttó vételár felett;

13. üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

14. műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

15. rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

16. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

17. fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

18. MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák 10 000 Ft bruttó vételár felett;

19. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

20. személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

21. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;

22. írógépek és szövegszerkesztők 10 000 Ft bruttó vételár felett;

23. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

24. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett;

25. bútorok 10 000 Ft bruttó vételár felett.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Fogyasztót jótállás alapján?

A Fogyasztót egy éven belül a jótállási jegyben foglalt jogok illetik meg.

Amennyiben RMA ügyintézés keretében a visszaküldött termékkel kapcsolatos probléma garanciális/jótállási/szavatossági jellege bizonyosságot nyer és szervizünk megállapítja annak jogosságát, úgy a termék raktárunkba történő (RMA ügymeneti szabályzattal összhangban történő) visszaküldésének díját bruttó 1500 Ft értékig megtérítjük.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

VI. Felhasználói egyenleg (Ügyfél egyenleg)

Webshopunk rendelési rendszere lehetővé teszi Ügyfeleink számára, hogy a tranzakciók során esetlegesen előforduló túlfizetéseket Felhasználói Egyenleg (továbbiakban: Egyenleg) formájában kezelje, melyhez Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul. Az Egyenleggel kapcsolatos információk lekérésére az Ügyfél számára rendszerünk állandó lehetőséget biztosít. Az Egyenleg állásáról Egyenlegközlő kérhető, mely tételesen tartalmazza a Felhasználó (Ügyfél) és a Szolgáltató között zajló tranzakciókat. Az Egyenlegközlő a Felhasználói fiókba történő belépést követően érhető el, harmadik fél számára nem hozzáférhető és önmagában pénzügyi elszámolásra nem alkalmas, kizárólag tájékoztató jellegű. Az Egyenlegközlő ugyanakkor a HESTORE Hungary Kft. (HESTORE webshop) által kiállított számla mellékletét képezheti.

FőoldalKosárSzállításSúgóGyIKRMAÁltalános szerződési feltételek (ÁSZF)AdatvédelemBK-KITSHESTORE APIElérhetőségek
HESTORE Hungary Kft, minden jog fenntartva!

Weboldalunk helyes működéséhez sütit készítünk az Ön böngészőjében.
Sütik használatáról bővebben itt olvashat.